phale

Trưởng phòng Logistic

Số lượng: 01 1. QUYỀN LỢI Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: bảo hiểm xã...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu