phale

Chuyên Viên C&B

Số lượng: 01 người I.Mô tả công việc: Vận hành hệ thống lương thưởng và các chế...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu