phale

Cảng MIPEC

Thành lập từ 2015, Công ty cổ phần Cảng MIPEC có địa chỉ tại Bán đảo Đình Vũ –...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu