Sản phẩm

Nẹp đa năng

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Vừa là nẹp chuyển tiếp vừa là nẹp kết thúc trang trí điểm kết thúc và điểm...

Hèm U

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được cố định dưới sàn nhà để cài các loại nẹp nhằm cố định nẹp không bị xô...

Bậc cầu thang

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để trang trí cho bậc cầu thang, bậc thềm – Chất liệu: Nhựa...

Nẹp kết thúc rỗng

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường.Lý...

Nẹp chuyển tiếp rỗng

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà giữa 2 mặt sàn có độ cao...

Phào góc âm rỗng

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường, bếp,...

Nẹp bo góc tư rỗng/ đặc

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường,cũng...

Nẹp T rỗng/ đặc

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để ngăn cách giữa các phòng, các loại vật liệu lát sàn khác...

Bột CaCO3

Bột đá canxicabonat của PhaLe được sản xuất từ đá hoa trắng có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An...

PP Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa PP (Taical PP ) nào? Hạt CaCO3 Filler...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu