Sản phẩm

Red Oak Collections

Sàn đá công nghệ SPC Hoàng Gia (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn...

Bột CaCO3

Bột đá canxicabonat của PhaLe được sản xuất từ đá hoa trắng có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An...

PP Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa PP (Taical PP ) nào? Hạt CaCO3 Filler...

PE Filler

Chúng tôi cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa LLDPE (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

Đá Hoa Trắng 3-6cm

Đá Hoa Trắng 3-6cm của Nhựa Pha Lê có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Đá hoa trắng...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu