Sản phẩm

Hips Filler

Chúng tôi cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa HIPS (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

Đá nung vôi 4-8cm

Sản phẩm với một số đặc tính sau: Kích thước cỡ hạt: 4-8cm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)...

Đá nung vôi 2-4cm

Sản phẩm với một số đặc tính sau: Kích thước cỡ hạt: 2-4cm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)...

Đá Hoa Trắng 3-6cm

Đá Hoa Trắng 3-6cm của PhaLe có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An , Việt Nam. Đá hoa trắng Phale...

Đá Hoa Trắng 1-3cm

Đá Hoa Trắng 1-3 cm của PhaLe có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An , Việt Nam. Đá hoa trắng...

Đá nung vôi 1-2cm

Sản phẩm với một số đặc tính sau: Kích thước cỡ hạt: 1-2cm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)...

Bột CaCO3

Bột đá canxicabonat của PhaLe được sản xuất từ đá hoa trắng có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An...

PP Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa PP (Taical PP ) nào? Hạt CaCO3 Filler...

HD Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa HDPE (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

PE Filler

Chúng tôi cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa LLDPE (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

White Masterbatch

Pha Lê cung cấp loại White Masterbatch nào? White Masterbatch được biết đến là một trong những sản...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu