Sản phẩm

Nẹp chuyển cốt (SPC)

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà giữa 2 mặt sàn có độ cao...

Nẹp kết thúc (FOAM)

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường.Lý...

Nẹp đa năng

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Vừa là nẹp chuyển tiếp vừa là nẹp kết thúc trang trí điểm kết thúc và điểm...

Hèm U

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được cố định dưới sàn nhà để cài các loại nẹp nhằm cố định nẹp không bị xô...

Bậc cầu thang (Foam)

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để trang trí cho bậc cầu thang, bậc thềm – Chất liệu: Nhựa...

Nẹp kết thúc (SPC)

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường.Lý...

Nẹp chuyển cốt (FOAM)

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà giữa 2 mặt sàn có độ cao...

Phào góc âm

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường, bếp,...

Phào bo góc tứ

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường,cũng...

Nẹp T

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để ngăn cách giữa các phòng, các loại vật liệu lát sàn khác...

Phào chân tường

Phụ kiện cho sàn gỗ SPC – Được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường. –...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu