Sản phẩm

Đá nung vôi 4-8cm

Sản phẩm với một số đặc tính sau: Kích thước cỡ hạt: 4-8cm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)...

Đá Hoa Trắng 3-6cm

Đá Hoa Trắng 3-6cm của Nhựa Pha Lê có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Đá hoa trắng...

Bột CaCO3

Bột đá canxicabonat của PhaLe được sản xuất từ đá hoa trắng có nguồn gốc từ các mỏ đá ở tỉnh Nghệ An...

PE Filler

Chúng tôi cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa LLDPE (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

Marble Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

HD Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa HDPE (Taical) nào? Hạt CaCO3 Filler...

PP Filler

Pha Lê cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa PP (Taical PP ) nào? Hạt CaCO3 Filler...

Red Oak Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

Nordic White Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

Golden Oak Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

Classic Oak Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

Asian Teak Collections

Sàn SPC (Stone Plastics Composite) là sản phẩm mới, được tạo thành bởi hỗn hợp giữa bột đá CaCO3 và...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu