Hips Filler

Tỷ lệ CaCO3 phù hợp trong sản phẩm giúp tạo ra độ trắng cao, độ phân tán tốt và khả năng tương thích tuyệt vời.
Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong ngàng công nghiệp nhựa, giúp thay thế một phần nhựa nền cũng như nâng cao các tính chất, độ cứng, độ bền lý hóa của sản phẩm cuối. Từ đó, Pha Lê hứa hẹn cung cấp cho quý khách hàng giải pháp tiết giảm chi phí hiệu quả nhất.

Các ứng dụng của CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa HIPS:
- Thìa, dĩa, đĩa nhựa
- Tấm nhựa HIPS
- Thổi khuôn
- Ép Phun
- Sản phẩm chống UV dùng ngoài trời

Màu sắc

Chúng tôi cung cấp loại CaCO3 Filler Masterbatch trên nền nhựa HIPS (Taical) nào?

Hạt CaCO3 Filler Masterbatch của Pha Lê được kết hợp từ bột siêu mịn Canxi Cac-bo-nat (CaCO3), nhựa nền HIPS và các chất phụ gia đặc biệt khác.

Là chủ sở hữu đồng thời mỏ đá CaCO3 và nhà máy sản xuất CaCO3 Filler Masterbatch duy nhất tại Việt Nam, nguyên liệu chính của chúng tôi được khai thác một cách nghiêm ngặt từ nguồn đá vôi dồi dào hàng triệu năm.

Tỷ lệ CaCO3 phù hợp trong sản phẩm giúp tạo ra độ trắng cao, độ phân tán tốt và khả năng tương thích tuyệt vời.
Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong ngàng công nghiệp nhựa, giúp thay thế một phần nhựa nền cũng như nâng cao các tính chất, độ cứng, độ bền lý hóa của sản phẩm cuối. Từ đó, Pha Lê hứa hẹn cung cấp cho quý khách hàng giải pháp tiết giảm chi phí hiệu quả nhất.


Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu