White Masterbatch

White Masterbatch được biết đến là một trong những sản phẩm hạt tạo màu và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bao bì nhựa. White Masterbatch được tạo nên từ Titanium Dioxide (TiO2), nhựa nền và các chất phụ gia khác. White Masterbatch được ứng dụng vào sản xuất để tạo độ trắng cho các sản phẩm nhựa.

Các mã hàng White Masterbatch:

WMB1000/5050
WMB1000/1000
U009
WMB1000/001NVFG
WMB1000/888HPE
WMB1000/888PE
WMB1000/888MAX
WMB2000/1982PP
WMB2000/1982PPNWN
WMB8800
WMB1000/001PE
WMB1000/002NVFG
WMB2000/1981LPWG
WMB2000/1981PP

White Masterbatch

Pha Lê cung cấp loại White Masterbatch nào? White Masterbatch được biết đến là một trong những sản...

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu