Môi trường

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với hệ thống nhà máy: Nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, Nhá máy sản xuất chi nhánh tại Nghệ An, 01 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Tổng Công ty (VPDD) tại Hà Nội, công ty đã tập trung phát huy mọi khả năng sẵn có về người và trang thiết bị, tăng cường nguồn vốn cho các dự án quan trọng để duy trì và mở rộng sản xuất; áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, Pha lê luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, phát triển sản xuất bền vững, hài hòa thân thiện với môi trường, với cộng động, đời sống người lao động không ngừng nâng cao.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, công ty cổ phần sản xuất và công nghệ Nhựa Pha lê luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp, công tác an toàn vệ sinh lao động và môi trường làm việc đảm bảo môi trường xnah – sạch – đẹp. Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ Nhựa Pha lê đã đầu tư rất nhiều cho công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn bảo hộ lao động, các vật tư trang thiết bị cho công tác sản xuất, làm việc…  Công ty đã trồng rất nhiều cây xanh khu vực trong, xung quanh và trước Nhà máy góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa bàn có các đơn vị của công ty hoạt động.

ISO

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization) Mục đích của các tiêu chuẩn ISO là tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và đạt được hiệu quả.

ISO 9001 là hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được công nhận trên toàn thế giới. Khi có được chứng chỉ ISO 9001, chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Pha Lê vinh dự đã có chứng nhận về ISO 9001:2015 vào tháng 5 năm 2017. Đây là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Bên cạnh bộ tiêu chuẩn ISO 9001 thì bộ tiêu chuẩn ISO 14001 cũng là một bộ tiêu chuẩn vô cùng quan trọng. Đây là bộ tiêu chuẩn hướng tới các hoạt động về bảo vệ môi trường, bộ tiêu chuẩn ISO 14001 gồm nhiều nội dung khác nhau về môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm toán khí nhà kính.

Công ty cổ phần sản xuất và Công nghệ nhựa Pha Lê đã được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 – tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường tháng 5 năm 2017. ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

  • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường.
  • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường.