/

NHỰA PHA LÊ ĐẠT “CHỨNG CHỈ TÍN NHIỆM XANH”

Ngày 10/11/2021, Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê đã vinh dự được Viện Doanh nghiệp Việt Nam trao hệ thống chứng nhận TBI:2021 “Chứng nhận chỉ số Tín nhiệm xanh”.

Hệ thống chứng nhận TBI: 2021 được Hội đồng liên minh thương mại – Viện doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp; Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu – Global GTA và Tổ chức đánh giá và Chứng nhận Quốc tế Inter Conformity (CHLB Đức – Châu Âu) phối hợp thực hiện.

Chứng nhận Chỉ số Tín Nhiệm Xanh – TOPGreen 2021 là một thước đo chuẩn xác những bằng chứng về hành động thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn, có trách nhiệm và nhiều quyết định mang tính đột phá hướng đến tiêu dùng bền vững. Để đạt được Chứng nhận TOPGreen Nhựa Pha Lê đã đáp ứng các tiêu chí:

  • Là Doanh nghiệp tiến bộ;
  • Doanh nghiệp đạt được chỉ số tín nhiệm lợi thế cạnh tranh;
  • Sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thân thiện với môi trường;
  • Doanh nghiệp có ý thức tiết kiệm tiêu thụ năng lượng mang tính bền vững;
  • Là Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội;
  • Doanh nghiệp phải có ý thức ngăn chặn các tác động tiêu cực đến môi trường;
  • Doanh nghiệp mở rộng thị trường mới bằng cách tạo ra các sản phẩm xanh.

Bằng chứng nhận chỉ số Tín nhiệm xanh

Đây không chỉ là phần thưởng lớn để tuyên dương, khích lệ tinh thần tập thể CBCNV trong toàn Công ty mà còn là tiếng nói công bằng và uy tín để Quý đối tác; khách hàng có thể yên tâm lựa chọn Nhựa Pha Lê để hợp tác và đồng hành.