Mỏ Quặng chì kẽm Lũng Luông – Tuyên Quang

Công ty CP khoáng sản Nga Việt được thành lập từ tháng 9/2011

  • Ngành  nghề chính:  khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  • Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng.
  • Tháng 12/2014, công ty được Bộ TN &MT cấp phép thăm dò quặng chì kẽm tại khu vực Lũng Luông, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang:
  • Diện tích thăm dò: 10,5ha
  • Trữ lượng quặng chì kẽm: 39,23 nghìn tấn (cấp 122) và 16, 82 nghìn tấn  (cấp 333) trong đó kim loại Pb, Zn, Sb chiếm tỉ trọng lớn.

Đây là mỏ quặng chứa khối lương kim loại lớn, có tiềm năng khai thác mang lại nhiều giá trị kinh tế. Chủ tịch HĐQT của Nhựa Pha Lê là cổ đông sáng lập đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty CP khoáng sản Nga Việt.