Công ty Cổ phần TCT công trình đường sắt – RCC

Công ty Cổ phần TCT công trình đường sắt có trụ sở tại Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

  • Thành lập ngày 05/11/1973 theo Quyết định số 2565QĐ/TC của Bộ Giao thông vận tải, với tên gọi là Xí nghiệp Liên hợp Công trình đường sắt trực thuộc Tổng cục đường sắt.
  • Được đổi tên thành “Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt” theo Quyết định số 1075/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình đường sắt.​
  • Ngành nghề hoạt động chính: thi công đại tu, mở rộng, làm mới các công trình cầu, đường, kiến trúc, thông tin tín hiệu,… của ngành đường sắt.

Năm 2019, Nhựa Pha Lê tham gia mua lại cổ phần của RCC.  Hiện nay, Chủ tịch HĐQT của Nhưa Pha Lê đang đương nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của RCC nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt đã thi công hàng trăm công trình, đạt được nhiều thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhựa Pha Lê vinh dự khi trở thành cổ đông tham gia đóng góp trí lực và tài lực cho những công trình mang ý nghĩa to lớn của quốc gia.