Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Quảng Bình

Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Cầm được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ 39 tỷ đồng, Nhựa Pha lê là cổ đông lớn nắm giữ quyền chi phối từ cuối năm 2019.

  • Địa chỉ: Mỏ đá Lèn Minh Cầm, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình
  • Ngành nghề chính: khai thác mỏ và khai thác khoáng chất, nguyên liệu làm đá mài, đá quý…
  • Giấy phép khai thác khoáng sản số 4755/GP-UBND do UBND tỉnh Quảng Bình cấp ngày 05/12/2019:
  • Diện tích khai thác: 2 ha
  • Trữ lượng khai thác: 1.038.707m3
  • Thời hạn khai thác: 11/06/2043

Mỏ Lèn Minh Cầm là mỏ đá duy nhất tại Việt Nam có hệ thống đường sắt đi vào tận cửa mỏ. Ngoài việc sử dụng hệ thống đường sắt để vận chuyển sản phẩm với khối lượng lớn thì vị trí mỏ ở ngay gần sông Gianh nối liền cửa biển và có lưu lượng nước lớn 252 m³/s giúp việc vận chuyển đá cung ứng cho những thị trường xa sẽ giảm được nhiều chi phí so với vận tải đường bộ.

Đây là mỏ đá duy nhất tại Việt Nam có hệ thống đường sắt đi vào tận cửa mỏ. Ngoài việc sử dụng hệ thống đường sắt để vận chuyển sản phẩm với khối lượng lớn thì vị trí mỏ ở ngay gần sông Gianh nối liền cửa biển và có lưu lượng nước lớn 252 m³/s giúp việc vận chuyển đá cung ứng cho những thị trường xa sẽ giảm được nhiều chi phí so với vận tải đường bộ.