VTV4: Phát triển tổ chức Đảng trong các Doanh nghiệp tư nhân

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trả lời phỏng vấn VTV4 về việc phát triển tổ tức Đảng và những lợi ích đem lại khi xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp.