NHỰA PHA LÊ: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sáng ngày 20/06/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 với sự tham gia của gần 100 cổ đông bao gồm: Các Đại biểu, Chuyên gia kinh tế, Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty Nhựa Pha Lê…

Nhựa Pha Lê tổ chức ĐHĐCĐ tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Hà Nội

Tại buổi Đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được báo cáo, thảo luận và thông qua, bao gồm:

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  • Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
  • Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022;
  • Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022;
  • Việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán 2021;
  • Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
  • Xin ý kiến ĐHĐCĐ và thống nhất thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tổng Giám đốc – Bà Trần Hải Yến báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Chủ tịch HĐQT – Ông Mai Thanh Phương  chia sẻ về định hướng phát phát triển của PLP

Đại hội tán thành một số nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Năm 2021 là một năm với nhiều biến động, khi ở Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng xuất hiện biến chủng mới của Covid-19 với tốc độ lây lan chóng mặt, khiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị gặp phải khó khăn, thách thức. Thậm chí nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động…. Thế nhưng, với định hướng chiến lược và sự quyết liệt trong tâm thế “tấn công”, Nhựa Pha Lê vẫn vươn lên dành được nhiều thành quả, thuộc top 10/500 doanh nghiệp có sự tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021.

Quý cổ đông với hơn 3 năm đồng hành cùng Nhựa Pha Lê chia sẻ tại buổi Đại hội

Định hướng năm 2022, Nhựa Pha Lê chủ trương duy trì thị phần trong lĩnh vực hạt nhựa Filler Masterbatch, tiếp tục tìm kiếm, khai thác những giải pháp, yếu tố mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu các dòng sản phẩm nhựa kỹ thuật ứng dụng trong ngành vật liệu xây dựng nhằm tận dụng sự phát triển của thị trường bất động sản. Đồng thời, tiếp tục củng cố, quản trị hiệu quả tại các khoản đầu tư đã thực hiện, có thể thực hiện thêm các dự án mới nhằm tận dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn khi có cơ hội…

Quý Cổ đông chia sẻ về quá trình đồng hành cùng PLP

Với kết quả tăng trưởng ấn tượng cùng chiến lược phát triển bài bản dài hạn, thông qua kì đại hội lần này, Nhựa Pha Lê hi vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các Quý cổ đông trong thời gian tới. Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên PLP sẽ cùng “hợp lực” và phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có để từ đó có thể đạt được những mục tiêu 2022, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Ban Thư ký tại Đại hội

Quá trình bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Thành viên HĐQT chia sẻ, giải đáp ý kiến của Quý Cổ đông

Kết thúc Đại hội,

Ông Cao Văn Thái đại diện Đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT.