QĐ vv Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trịnh Thị Bội Giao

Chi tiết xem tại đây.