QĐ vv Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Chi tiết xem tại đây.