/

PHA LÊ GROUP: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “BẢO HIỂM SỨC KHỎE”, GIA TĂNG PHÚC LỢI CHO CBCNV

Tại Pha Lê Group, chúng tôi luôn hiểu rằng, nguồn nhân lực chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững và yếu tố con người chính là động lực để Pha Lê Group tiếp tục vững bước trên con đường phát triển…Chính bởi vậy, nhằm nâng cao chế độ phúc lợi cho CBCNV, bên cạnh chính sách BHXH, BHYT, trong những năm qua, Pha Lê Group đã triển khai bổ sung chương trình “Bảo hiểm sức khỏe” cho mỗi CBCNV – Đặc biệt, với các cấp Cán bộ quản lý, Pha Lê Group còn trang bị thêm “bảo hiểm nhân thọ” cho các thành viên có thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên.

Pha Lê Group trang bị gói bảo hiểm nhân thọ “Quà tặng hạnh phúc” cho CBQL

Là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Pha Lê Group trong suốt 06 năm qua, BIDV – Metlife là đơn vị được Pha Lê Group tin tưởng lựa chọn dịch vụ “Bảo hiểm sức khỏe” cho CBCNV. Trong suốt quá trình triển khai thêm quyền lợi này, hai bên đã luôn cùng nhau hỗ trợ người lao động của Pha Lê Group được giải quyết thủ tục, giấy tờ, hưởng quyền lợi chi trả từ bảo hiểm một cách trong chóng khi người lao động không may gặp những rủi ro về sức khỏe.

Ban Lãnh đạo Pha Lê Group cùng đại diện bảo hiểm BIDV-Metlife chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Chị Mai Thị Thanh Hoa – Nhà máy SPC Hải Phòng

Có thể nói, với sự tiên phong “đầu tư”, vun đắp nguồn nhân lực – không chỉ đầu tư trong công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, quản lý trong doanh nghiệp….mà tại Pha Lê Group, chúng tôi còn là một trong số ít các doanh nghiệp có sự “đầu tư về sức khỏe”, tạo một môi trường làm việc tốt để người lao động thực sự yên tâm về mọi mặt và cảm nhận được rõ hơn “Pha Lê Group” là nhà!