Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank chi nhánh Thủ đô

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank chi nhánh Thủ đô. Chi tiết xem tại đây.