Giải trình biến động KQKD quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Giải trình biến động KQKD quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, xem chi tiết tại đây.