CV vv hiệu chỉnh thông tin số cổ phần nắm giữ của Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng – Phạm Xuân Trí

CV vv hiệu chỉnh thông tin số cổ phần nắm giữ của Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng – Phạm Xuân Trí. Chi tiết xem tại đây.