Chính sách Đào tạo – Học hỏi phát triển

Học hỏi & phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách nhân sự của Công ty Pha Lê. Với mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và tâm huyết với công việc.

– Tại Pha Lê, tất cả các CB-CNV đều có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu công việc; theo kế hoạch đào tạo, phát triển hàng năm; ngoài ra Công ty cũng khuyến khích CB-CNV chủ động học hỏi thông qua việc tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn trong công việc và được Công ty hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí.

– Hàng năm Công ty còn tổ chức cho CB-CNV xuất sắc tham gia những khóa học bổ sung, hoàn thiện kiến thức để đảm nhận những công việc ở tầm cao hơn: Khóa CEO toàn diện, khóa CEO, khóa giám đốc chức năng (CFO, CPO, CMO, CHRM …).

– Song song với hình thức đào tạo ngoài công việc, Pha Lê chú trọng tới công tác đào tạo nội bộ: Đào tạo xây dựng KPI, đào tạo về ISO, 5S hay những buổi chia sẻ về kỹ năng mềm (Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm …) ngoài mục đích chia sẻ kiến thức, kỹ năng; những buổi đào tạo nội bộ này tạo môi trường cho sự giao lưu gắn kết của CB-CNV Pha Lê.

Hiện tại, Pha Lê có nhiều hình thức đào tạo như:

  • Các khóa đào tạo hội nhập với CB-CNV mới gia nhập Pha Lê;
  • Đào tạo nhận thức/ kiến thức về ngành hàng/ sản phẩm/ đặc thù công nghệ … khi CB-CNV được tiếp nhận và bàn giao công việc;
  • Đào tạo An toàn – Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ đối với các CB-CNV làm việc tại Nhà máy của Công ty;
  • Các khóa đào tạo về xây dựng/ hoàn thiện các hệ thống quản lý: ISO 9001-2015, KPI, 5S …
  • Tổ chức các khóa đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, các kỹ năng mềm … Với sự giảng dạy của các chuyên gia, diễn giả hàng đầu thế giới và Việt Nam.
  • Cử CB-CNV tham gia các khóa học quản lý điều hành: CEO, CPO, CFO, CMO, CHRM … ở các Đơn vị đào tạo có uy tín trong nước & nước ngoài.
  • Đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài đối với những cán bộ được quy hoạch, CB-CNV có thành tích xuất sắc và có những đóng góp tích cực trong công việc và cán bộ được quy hoạch.