Các hoạt động gắn kết

Thông qua các hoạt động văn hóa gắn kết thể hiện sự quan tâm của Công ty tới toàn thể CBCNV, tạo sự gắn bó và tự hào của cá nhân với Công ty, tạo nét văn hóa đặc trưng riêng biệt chỉ có ở Pha Lê.

  • Tổ chức chúc mừng sinh nhật cá nhân theo tháng.
  • Happy Action: vận động, thư giãn trước giờ làm việc, các cuộc thi thể thao tại nhà trong mùa dịch
  • Happy Time: thời gian nghỉ và tiếp thêm năng lượng (Tea Break) giữa giờ làm việc – tạo không gian giao lưu – trao đổi giữa các đồng nghiệp hàng ngày.
  • Team Building: Dã ngoại ngoài trời theo đội nhóm ngành dọc – gia tăng gắn kết giữa các đơn vị thành viên.