PLP – Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

ĐHCĐ Nhựa Pha Lê: Phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100% cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, tiến vào cuộc chơi mới với đá Marble

ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu với số lượng 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ cổ tức là 10%.

Sáng ngày 21/04, CTCP Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Theo: cafef.vn

Chia sẻ