Báo cáo lần đầu cổ phiếu PLP

Định giá cổ phiếu: SHS định giá cổ phiếu PLP ở mức 19.100 VND/cổ phiếu (làm tròn), tương ứng với tiềm năng tăng giá 37,4%, sử dụng hai phương pháp so sánh P/E 2018 và EV/EBITDA 2018 với tỷ lệ 50%-50%, áp dụng mức chiết khấu 20% so với trung bình ngành do quy mô của PLP còn khá khiêm tốn, đang trong giai đoạn đầu phát triển, đồng thời tồn tại những rủi ro đầu tư được nêu rõ hơn ở phần dưới. Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Chia sẻ