VTV1: Sự kiện ra mắt sàn SPC của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê

Ngày 24/07/2020 tại khách sạn Quinter Central Nha Trang, Công ty Cổ Phần Hoàng Gia Pha Lê (Liên doanh giữa Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê và Tập đoàn Hoàng Gia) đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm Sàn SPC – Xu hướng mới trong ngành Vật liệu xây dựng!