Chính sách tuyển dụng

– Công ty Pha Lê chào đón những ứng viên có ước muốn vươn lên bằng khát vọng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc… gia nhập ngôi nhà chung và cùng với Công ty thực hiện những sứ mệnh của mình.

– Đối với mỗi vị trí công việc còn thiếu, Pha Lê ưu tiên phát triển nguồn nhân sự nội bộ thông qua việc luân chuyển giữa các vị trí công việc với nhau, đảm bảo sắp xếp đúng người, đúng việc, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy được hết các thế mạnh của bản thân, tạo giá trị gia tăng tối đa hiệu quả cho công việc. Đây cũng được xem là một hình thức làm mới, tránh sự nhàm chán trong công việc đồng thời mở mang kiến thức cho những nhân sự thực sự có năng lực.

– Bên cạnh việc ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ, Pha Lê cũng đặc biệt chú trọng việc thu hút các nguồn nhân tài bên ngoài thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau… Việc tuyển dụng tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Tuyển dụng để đảm bảo tính công khai, khách quan và chọn lọc được những ứng viên phù hợp về trình độ, năng lực,sự đam mê công việc và có chung lý tưởng hoài bão với Pha Lê.