Các chế độ – chính sách khác

Chính sách của Pha Lê là quan tâm, chăm sóc toàn diện đến người lao động từ vật chất đến tinh thần:

  • Tổ chức các kỳ nghỉ mát hàng năm của Công ty trong và ngoài nước.
  • Thưởng vào các ngày Lễ, Tết và sinh nhật Công ty hàng năm.
  • Thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: Du lịch nước ngoài đặc biệt.
  • Thực hiện các chế độ, chính sách về Bảo hiểm (Xã hội, Y tế, Thất nghiệp …) theo đúng Quy định của Nhà nước.
  • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho Cán bộ Công nhân viên toàn hệ thống.
  • Các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động Công đoàn: Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ …
  • Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn Pha Lê cũng thường xuyên chăm lo, quan tâm tới gia đình các CB-CNV trong các dịp lễ tết, hiếu hỷ, sự kiện quan trọng với nhiều hoạt động sáng tạo: Chuyến xe hạnh phúc đưa công nhân về quê ăn tết…