/

Tuyển dụng: Trợ lý Ban Tổng Giám đốc

 1. Số lượng tuyển dụng: 02 nhân sự
 2.  Mô tả công việc:
  – Trợ giúp Ban TGĐ trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án về hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan của Công ty.
  – Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban TGĐ để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Ban TGĐ.
  – Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Ban TGĐ, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ.
  – Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Ban TGĐ;
  – Tham vấn các hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, hoạt động hành chính quản trị có đánh giá báo cáo trực tiếp Ban TGĐ.
  – Tiếp nhận những thông tin chỉ đạo từ Ban TGĐ, trợ giúp Ban TGĐ trong việc đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc, các chiến lược, kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty với Chi nhánh, Nhà máy.
  – Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Ban TGĐ;
  – Biên dịch, soạn thảo các văn bản, hợp đồng, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
  – Thông dịch viên cho Ban TGĐ trong công tác đối nội/ đối ngoại (trong nước và ngoài nước);
  – Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
  – Các công việc khác do Ban TGĐ yêu cầu.
 3. Quyền lợi:
  – Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
  – Thưởng chuyên cần + phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu qua công việc
  – Đào tạo chuyên môn theo định kỳ; Được cử đi học đào tạo các khóa nâng cao nghiệp vụ
  – Du lịch nghỉ mát các chương trình sự kiện thường niên hàng năm của Công ty
  – Nghỉ phép có lương
  – Thưởng Lễ, Tết các ngày lễ lớn
  – Các chế độ theo Bộ Luật lao động và các phúc lợi theo quy định của Công ty
  – Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
  – Thời gian làm việc: toàn thời gian cố định.
  – Địa điểm làm việc: Hà Nội