Cần tuyển: Giám đốc nhân sự

Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Xác định, phân tích, hoạch định một cách có...