Đá 1-2cm

Phale là một trong những nhà sản xuất cung cấp đá xây dựng có công suất lớn, chất lượng cao  tại Mỏ đá Minh Cầm – Quảng Bình. Chúng tôi có 3 dây chuyền nghiền sàng đá công suất 300 tấn/h, sẵn sàng sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Đá 1×2 là sản phẩm chủ đạo của mặt hàng đá xây dựng, được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu đá gốc có chất lượng tốt nhất của mỏ đá Phale với cường độ kháng nén > 1000 kg/cm, quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt về cỡ hạt, độ thoi dẹt, hàm lượng bùn bám dính…theo TCVN 7570:2006, sản phẩm với một số đặc tính sau:

 • Kích thước cỡ hạt: 5 – 20 mm, 10 – 22 mm, 10 -25 mm hay 10 -28 mm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)
 • Hàm lượng thoi dẹt < 15%
 • Độ dập nén trong xi lanh < 13 %
 • Độ hao mòn va đập trong máy Los Angeles < 30%
 • Hàm lượng bùn < 1%
 • Hàm lượng ion Cl– < 0,01%

Màu sắc

1x2 cm

Phale là một trong những nhà sản xuất cung cấp đá xây dựng có công suất lớn, chất lượng cao  tại Mỏ đá Minh Cầm – Quảng Bình. Chúng tôi có 3 dây chuyền nghiền sàng đá công suất 300 tấn/h, sẵn sàng sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Đá 1×2 là sản phẩm chủ đạo của mặt hàng đá xây dựng, được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu đá gốc có chất lượng tốt nhất của mỏ đá Phale với cường độ kháng nén > 1000 kg/cm, quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt về cỡ hạt, độ thoi dẹt, hàm lượng bùn bám dính…theo TCVN 7570:2006, sản phẩm với một số đặc tính sau:

 • Kích thước cỡ hạt: 5 – 20 mm, 10 – 22 mm, 10 -25 mm hay 10 -28 mm (sản xuất theo nhu cầu của khách hàng)
 • Hàm lượng thoi dẹt < 15%
 • Độ dập nén trong xi lanh < 13 %
 • Độ hao mòn va đập trong máy Los Angeles < 30%
 • Hàm lượng bùn < 1%
 • Hàm lượng ion Cl– < 0,01%

Khai thác

Sản xuất

Xuất khẩu