Quyết định vv bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, chi tiết xem tại đây