/

NHỰA PHA LÊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Sáng ngày 24/06/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) đã được tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông với sự tham gia của hơn 100 cổ đông, bao gồm: Các Đại biểu, Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty Nhựa Pha Lê…

Nhựa Pha Lê tổ chức ĐHĐCĐ tại Hội trường Nhà máy Neo Floor – Đơn trực thuộc Pha Lê Group

Tại chương trình Đại hội, có rất nhiều nội dung quan trọng đã được báo cáo, thảo luận và thông qua, bao gồm các nội dung chính sau:

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  • Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
  • Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2024;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;
  • Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
  • Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022.

Ông Cao Văn Thái – đại diện HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội tán thành một số nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Quá trình bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Trong năm 2023, nắm bắt, nhận định kịp thời tình hình kinh doanh, sản xuất: Hoạt động sản xuất Filler những năm gần đây không mang lại hiệu quả cao và không đạt được như kỳ vọng do thị trường và biến động giá NVL. Trong khi đó, các sản phẩm sàn SPC với ưu thế là tấm sàn thế hệ mới, thay thế hoàn hảo cho các vật liệu lát sàn truyền thống…HĐQT đã đưa ra định hướng phù hợp để tối ưu hóa nguồn lực, tận dụng kịp thời và tối đa các cơ hội kinh doanh mới.

Theo đó, trong năm 2023, PLP đã đầu tư mở rộng, xây dựng Nhà máy Sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao tại Lô CN 4.3 KCN Đình Vũ, Cát Hải, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP Hải Phòng – Với sản phẩm chiến lược là ván sàn công nghệ cao SPC, công suất 11 triệu m2/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong Quý IV/2024.

Dự án Nhà máy Sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao hiện đang được triển khai xây dựng tại Hải Phòng

Định hướng năm 2024, Nhựa Pha Lê phát triển theo hướng dịch chuyển từ sản xuất các sản phẩm chế biến thô sang các sản phẩm chế biến sâu, từ sản xuất vật liệu trung gian sang sản xuất hàng thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Năm 2024 sẽ là năm đầu tiên sản phẩm ván sàn công nghệ SPC được sản xuất tại nhà máy Nhựa Pha Lê tại Hải Phòng, đây sẽ là sản phẩm chiến lược trọng điểm của Công ty trong những năm tới. Thị trường tiêu thụ chính là thị trường xuất khẩu, trong đó, PLP chú trọng đến thị trường các nước phát triển  – đặc biệt là Mỹ và các nước Châu Âu.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Nhựa Pha Lê sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự và áp dụng số hóa trong quản trị doanh nghiệp; Triển khai các dự án đầu tư có chọn lọc nhằm tối đa nguồn lực sẵn có; Tiếp tục hoàn thiện tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để gia tăng lợi thế cạnh tranh của PLP trên thị trường và đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh cho các sản phẩm mới…

Chủ tịch HĐQT – Ông Mai Thanh Phương  chia sẻ về định hướng phát phát triển của PLP

Cũng trong buổi Đại hội đồng cổ đông năm nay, trước khi bắt đầu vào buổi họp, các cổ đông còn được tham gia Factory Tour: Tìm hiểu về quy trình công nghệ tổng thể, các khâu sản xuất sản phẩm ván sàn công nghệ SPC.

Hi vọng rằng, qua buổi thăm và làm việc trực tiếp tại Nhà máy Neo Floor (Một thành viên của Pha Lê Group), với những định hướng phát triển, nắm bắt cơ hội và chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong năm 2024, thông qua những chia sẻ về mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh, Nhựa Pha Lê sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các Quý cổ đông trong thời gian tới!

Các cổ đông tham gia Factory tour tại Nhà máy Neo Floor