/

NHỰA PHA LÊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

Đại hội đồng cổ đông 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê đã được tổ chức thành công vào sáng nay – Ngày 26/06/2023. Tham gia đại hội thường niên năm nay, có gần 100 cổ đông bao gồm: Các Đại biểu, Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty Nhựa Pha Lê…

Nhựa Pha Lê tổ chức ĐHĐCĐ tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Hà Nội

Tại chương trình Đại hội, có rất nhiều nội dung quan trọng đã được báo cáo, thảo luận và thông qua, bao gồm các nội dung chính sau:

  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  • Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
  • Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
  • Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
  • Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
  • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoatjd dộng của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng Giám đốc – Bà Trần Hải Yến báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chủ tịch HĐQT – Ông Mai Thanh Phương  chia sẻ về định hướng phát phát triển của PLP

Đại hội tán thành một số nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Năm 2022 là năm mà hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4.7% vào năm 2021 và lên 8.8% vào năm 2022…Có thể nói, 2022 là một năm với nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn từ thị trường, Ban Lãnh đạo Công ty Nhựa Pha Lê cùng toàn thể CBNV luôn đồng lòng, nỗ lực duy trì ổn định hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần năm 2022 đặt 2,857 tỷ đồng – tăng 18% so với năm 2021…

Quý cổ đông với hơn 4 năm đồng hành cùng Nhựa Pha Lê chia sẻ tại buổi Đại hội

Định hướng năm 2023, Nhựa Pha Lê chủ trương duy trì thị phần trong lĩnh vực hạt nhựa Filler Masterbatch – đảm bảo sản lượng từ 5 -10% so với năm 2022, tiếp tục tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới nhằm mang lại biên lợi nhuận cao hơn bù đắp cho quá trình bão hòa của sản phẩm Filler. Lĩnh vực trọng tâm đầu tư của Nhựa Pha Lê sẽ là các sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thị trường tiêu thụ chính là thị trường xuất khẩu, trong đó, chú trọng đến thị trường các nước đang phát triển  – đặc biệt là Mỹ…. Đồng thời, Nhựa Pha Lê tiếp tục củng cố, quản trị hiệu quả tại các khoản đầu tư đã thực hiện, có thể thực hiện thêm các dự án mới nhằm tận dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn khi có cơ hội….

Ra mắt thành viên mới HĐQT – Ông Cao Văn Thọ

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2022, cùng những cơ hội mới trong năm 2023, qua kì đại hội lần này, thông qua chia sẻ về mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh, Nhựa Pha Lê hi vọng tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các Quý cổ đông trong thời gian tới. Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên PLP sẽ luôn “kiên cường vươn xa, không ngừng bứt phá” và phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có để từ đó có thể đạt được những mục tiêu 2023, hướng tới sự phát triển bền vững, mạnh mẽ trong tương lai.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 Quá trình bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Thành viên HĐQT chia sẻ, giải đáp ý kiến của Quý Cổ đông

Ông Cao Văn Thọ – Thành viên mới HĐQT phát biểu tại Đại hội