/

Nghị quyết HĐQT vv thông qua giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ – Bà Mai Hồ Điệp

Nghị quyết HĐQT vv thông qua giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ – Bà Mai Hồ Điệp. Xem chi tiết tại đây.