/

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Cao Văn Thái. Xem chi tiết tại đây