Giải trình biến động KQKD quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

Giải trình biến động KQKD quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, xem chi tiết tại đây.