Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái

Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái, xem chi tiết tại đây.