CV giải trình biến động KQKD Quý 3/2020

CV giải trình biến động KQKD Quý 3/2020, chi tiết xem tại đây