Công văn giải trình biến động KQKD Quý 2/2021

Công văn giải trình biến động KQKD Quý 2/2021, chi tiết xem tại đây.