Thông báo cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2018

Công ty Cổ phần sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông báo cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2018. Chi tiết xem tại đây.

Chia sẻ