Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và ngư...

CV vv Giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 20...

Công văn giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 2019 so với quý I năm 2018.

Công văn UBCK chấp nhận kết quả phát hành

Công văn UBCK chấp nhận kết quả phát hành. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nhựa PLP - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thông tin chi tiết x...

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (trước kiểm toán)

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (trước kiểm toán). Thông tin chi tiết xem tại đ...

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tạ...

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nôn...

CBTT vv thay đổi nội dung GCN ĐKDN và sửa đổi điều lệ Công t...

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi...

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin trên cổng...

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử c...

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lư...

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thông tin chi tiết xem tạ...