Công văn công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ văn phòn...

Công văn công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện. Chi tiết...

TB vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồ...

TB vv Ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ...

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Công văn vv Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử củ...

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và ngư...

CBTT vv thay đổi nội dung GCN ĐKDN và sửa đổi điều lệ Công t...

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi...

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin trên cổng...

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử c...

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lư...

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thông tin chi tiết xem tạ...

Giấy chứng nhận ĐKKD Nhựa Pha Lê – lần thứ 15

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhựa Pha Lê - lần thứ 15. Thông tin chi tiết ...

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết xem tại đây.