Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài ch...

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 Chi ...

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết. Chi tiết xem tại đây....

Điều lệ công ty CP sản xuất và CN Nhựa Pha Lê – sửa đổ...

Điều lệ công ty cổ phần Sản Xuất và Công Nghệ Nhựa Pha Lê - sửa đổi năm 2019. Th...

Giấy chứng nhận ĐKKD Nhựa Pha Lê – lần thứ 15

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhựa Pha Lê - lần thứ 15. Thông tin chi tiết ...

CBTT vv thay đổi nội dung GCN ĐKDN và sửa đổi điều lệ Công t...

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi...

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Thông tin chi tiết xem tại đây.

NQ HĐQT vv Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành...

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phi...

NQ HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại BIDV &...

Nghị quyết số 085 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng T...

CV vv Giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 20...

Công văn giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 2019 so với quý I năm 2018.