Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 –...

Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 - Đã kiểm toán. Chi tiết xe...

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Nhựa Pha Lê lần thứ 14 &#...

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Nhựa Pha Lê lần thứ 14 - 23.05.2019. Chi tiết...

CBTT vv hiệu đính GCN DKKD của Nhựa Pha Lê

CBTT vv hiệu đính GCN DKKD của Nhựa Pha Lê. Chi tiết xem tại đây.

CBTT vv đầu tư thành lập Công ty Hoàng Gia Pha Lê

CBTT vv đầu tư thành lập Công ty Hoàng Gia Pha Lê. Chi tiết xem tại đây.

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh...

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC q...

Báo cáo tài chính quý 2. 2019

Báo cáo tài chính quý 2. 2019. Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN vv ...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN vv Đầu tư vào công ty l...

NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư...

NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Ngân h...

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài ch...

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 Chi ...
WPShout was here.