Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Thông tin chi tiết xem tại đây.

NQ HĐQT vv Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành...

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phi...

NQ HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại BIDV &...

Nghị quyết số 085 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng T...

CV vv Giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 20...

Công văn giải trình biến động LNST TNDN trong BCTC quý I năm 2019 so với quý I năm 2018.

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (trước kiểm toán)

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 (trước kiểm toán). Thông tin chi tiết xem tại đ...

Công văn UBCK chấp nhận kết quả phát hành

Công văn UBCK chấp nhận kết quả phát hành. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thông qua việc góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý v...

Nhựa Pha Lê -  Thông qua việc góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý vốn gó...

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nhựa PLP - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thông tin chi tiết x...

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lư...

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thông tin chi tiết xem tạ...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và ngư...