Báo cáo tài chính quý 2. 2019

Báo cáo tài chính quý 2. 2019. Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN vv ...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN vv Đầu tư vào công ty l...

NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư...

NQ vv Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Ngân h...

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn. Chi tiết xem tại đây.

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài ch...

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 Chi ...

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

CV vv Niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết. Chi tiết xem tại đây....

Điều lệ công ty CP sản xuất và CN Nhựa Pha Lê – sửa đổ...

Điều lệ công ty cổ phần Sản Xuất và Công Nghệ Nhựa Pha Lê - sửa đổi năm 2019. Th...

Giấy chứng nhận ĐKKD Nhựa Pha Lê – lần thứ 15

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhựa Pha Lê - lần thứ 15. Thông tin chi tiết ...

CBTT vv thay đổi nội dung GCN ĐKDN và sửa đổi điều lệ Công t...

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi...

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Thông tin chi tiết xem tại đây.
WPShout was here.