Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết xem tại đây.

Nhựa Pha Lê (PLP) đau đầu với bài toán tăng trưởng

(ĐTCK) Ngày 19/2/2019, PLP đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ t...

Biên bản họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội ...

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ...

QĐ vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và...

Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công n...

Công văn vv Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử củ...

Công văn về việc Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng ...

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tạ...

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nôn...

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doa...

Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2019Nghị quyết thông qua kế ...