Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ...

Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu. Chi tiết xem...

Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP (05/03/2019) – Khuyến n...

Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP (05/03/2019) - Khuyến nghị: MUA. Chi tiết xem tại...

Biên bản họp HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn ...

Biên bản họp HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng N...

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tạ...

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nôn...

QĐ vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và...

Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công n...

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ - 21.02.2019

Nhựa Pha Lê (PLP) đau đầu với bài toán tăng trưởng

(ĐTCK) Ngày 19/2/2019, PLP đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ t...

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội ...

Công văn đính chính nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường ...

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018