Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 –...

Báo cáo tài chính giữa niên độ 01.01.2019-30.06.2019 - Đã kiểm toán. Chi tiết xe...

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh...

CV vv Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC q...

Báo cáo tài chính quý 2. 2019

Báo cáo tài chính quý 2. 2019. Chi tiết xem tại đây.

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài ch...

Công văn vv ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 Chi ...

Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ...

Công văn công bố thông tin vv gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu. Chi tiết xem...

Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP (05/03/2019) – Khuyến n...

Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP (05/03/2019) - Khuyến nghị: MUA. Chi tiết xem tại...

Biên bản họp HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn ...

Biên bản họp HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng N...

Nghị quyết HĐQT vv Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tạ...

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Ngân hàng Nôn...

QĐ vv Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và...

Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công n...

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2019

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ - 21.02.2019
WPShout was here.