PLP: Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đã mua 1.000.000 cp

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

[pdfviewer]http://phaleplastics.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/plp-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-pyn-elite-fund-nonucits-ilovepdf-compressed.pdf[/pdfviewer]

Theo CafeF
Chia sẻ