PLP: Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đã mua 1.000.000 cp

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

Theo CafeF
Chia sẻ