Nhựa Pha Lê (PLP): CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã mua 700.000 cp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

[pdfviewer]http://phaleplastics.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/plp-bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-co-dong-lon-cong-ty-co-phan-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-1.pdf[/pdfviewer]

Theo CafeF
Chia sẻ