Nhựa Pha Lê (PLP): CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã mua 700.000 cp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

Theo CafeF
Chia sẻ