CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Một trong những mục tiêu chính trong hoạt động của Nhựa Pha Lê đó là xây dựng một môi trường chuyên nghiệp trong đó mọi thành viên có điều kiện phát huy hết khả năng của mình và có cơ hội thăng tiến trong công việc, đồng thời được sống và làm việc trong một môi trường nhân văn. Với mục tiêu đó Nhựa Pha Lê luôn cố gắng xây dựng và hoàn thiện những cơ chế, chính sách để phát huy tối đa giá trị con người, xây dựng những tiêu chuẩn văn hóa định hướng mọi thành viên có những hành vi, ứng xử đẹp nhằm đưa giá trị “nhân văn” của Công ty nhân rộng ra cộng đồng, xã hội.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Lương: Mức lương của mỗi CBNV được trả theo đúng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đảm bảo cuộc sống của cán bộ nhân viên;

Phụ cấp: các loại phụ cấp phục vụ cho công việc cũng được Nhựa Pha Lê bao gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công trường, phụ cấp văn phòng, phụ cấp kiêm nhiệm/ điều động và nhiều khoản phụ cấp đặc thù khác…căn cứ theo kết quả đánh giá xếp loại hàng tháng của CBNV.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng vào các dịp Lễ tết, sinh nhật…

Phúc lợi xã hội: Toàn bộ cán bộ nhân viên Nhựa Pha Lê đều được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện, xây dựng đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên, định kỳ hàng tháng – quý, công ty đều tổ chức liên hoan sinh nhật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Các đãi ngộ khác: ngoài các chế độ đãi ngộ cơ bản công ty còn có những đãi ngộ cho những cán bộ nhân viên gắn bó và có đóng góp tích cực cho hoạt động của Công ty như: thưởng cổ phiếu, chế độ mua nhà ưu đãi, chế độ thưởng đặc biệt,…

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Xác định còn người là yếu tố quyết định đến thành công của Công ty, Nhựa Pha Lê luôn mong muốn tuyển dụng những nhân sự có chất lượng và ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Tất cả mọi người đều bình đẳng trước các cơ hội việc làm và không phân biệt đối xử trong tuyển dụng tại Công ty. Việc tuyển dụng được công khai, thống nhất về quy trình, quy định trong toàn Công ty.

Công ty đặc biệt khuyến khích CBNV tìm và giới thiệu ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng để tham gia dự tuyển và có chế độ khen thưởng phù hợp đối với CBNV giới thiệu ứng viên theo quy định về tuyển dụng của Công ty từng thời kỳ.

Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu chính như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao.

Người lao động không phải trả bất cứ chi phí nào cho việc tuyển dụng lao động, trừ chi phí hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động cho các Trung tâm giới thiệu việc làm, Hội chợ việc làm,….theo quy định của pháp luật.

Nhựa Pha Lê luôn thay đổi, hoàn thiện các chính sách để thu hút nguồn nhân lực tốt nhất nhằm phục vụ cho sự phát triển của Nhựa Pha Lê nói chung và mỗi thành viên công ty nói riêng.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Tất cả các CBNV đều được tham dự các khóa đào tạo cần thiết cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình;

Công ty luôn khuyến khích CBNV của mình không ngừng tự học hỏi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mình để trở thành những nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực và khả năng sáng tạo;

Các cán bộ cấp trên có trách nhiệm giúp đỡ, đào tạo cho các nhân viên cấp dưới thường xuyên trong công việc;

Công ty chủ trương tài trợ một phần hoặc toàn bộ học phí cho các khóa học theo chuyên ngành phù hợp đối với một số cán bộ chủ chốt hoặc có tiềm năng phát triển trong tương lai. Trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho CBNV tham gia các chương trình đào tạo tự nguyện, bằng kinh phí tự túc ngoài giờ;

CBNV sau khi tham gia đào tạo phải viết báo cáo thu hoạch từ khóa học và áp dụng những kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào công việc để nâng cao hiệu quả công việc. CBNV được khuyến khích chia sẻ kiến thức, kỹ năng cho đồng nghiệp;

CBNV theo học các khóa học trong giờ làm việc, được sự đồng ý của Trưởng phòng ban, đơn vị và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Đào tạo nội bộ bao gồm các khoá đào tạo sau : đào tạo trực tiếp trong công việc, đào tạo hội nhập cho CBNV mới, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng,…

Đào tạo bên ngoài: Tùy thuộc vào nhu cầu công việc và khả năng của mỗi người mà Công ty có thể cử CBNV đi tham dự những khóa học tại các trường đại học, các trung tâm đào tạo uy tín của trong nước hoặc nước ngoài. Đối với việc cử CBNV đi đào tạo ở nước ngoài sẽ do Tổng Giám đốc quyết định.

CHÍNH SÁCH THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP

Xác định yếu tố con người là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của công ty, Nhựa Pha Lê luôn chú trọng tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội phát huy khả năng quản lý, lãnh đạo…..

Đặc biệt Nhựa Pha Lê luôn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, có nguyên tắc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ, nâng cao khả năng phát triển tiềm lực cá nhân.

Tất cả CBNV có kết quả công việc tốt, xuất sắc được công nhận hàng năm và có tiềm năng phát triển sẽ được đưa vào diện quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý khi Công ty có nhu cầu;

Công ty luôn luôn ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm cán bộ từ nguồn nội bộ;

Đối với những CBNV năng lực quản lý và khả năng đảm nhiệm công việc ở mức cao hơn sẽ luôn được Công ty ưu tiên đào tạo luân chuyển để tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm cho các vị trí quản lý quan trọng hơn trong tương lai;

Với mục tiêu phát triển con người là tài sản, một người có thể đảm đương nhiều vị trí công việc, Công ty thực hiện chính sách luân chuyển/điều động cán bộ giữa các phòng ban, đơn vị của Công ty

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của Công ty, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của Công ty và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của Công ty trong việc theo đuổi và thực hiện các mục tiêu.

Bên cạnh các giá trị vật chất, Công ty rất quan tâm đến việc xây dựng các giá trị tinh thần. Công ty luôn quan tâm và hướng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đậm bản sắc dân tộc, phát huy tối đa giá trị con người.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG