Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLP

VPBS đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của PLP với giá mục tiêu 18.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 42,1% trong 12 tháng tới

[pdfviewer]http://phaleplastics.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/PLP_210618_VPBS.pdf[/pdfviewer]

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

NGUỒN:CafeF
Chia sẻ