Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLP

VPBS đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu của PLP với giá mục tiêu 18.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 42,1% trong 12 tháng tới

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

NGUỒN:CafeF
Chia sẻ